Salon Polityczny z Tomaszem Terlikowskim oraz Markiem Jurkiem

Dnia 22.10.2020 rok o godz. 18:00 za pośrednictwem komunikatora ZOOM odbyło się spotkanie-dyskusja w ramach „Salonu Politycznego” z Markiem Jurkiem – m. in. Marszałkiem Sejmu V kadencji oraz Tomaszem Terlikowskim – publicystą, pisarzem, obserwatorem życia Kościoła.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się nie tak jak początkowo zakładano we Wrocławiu, a w rzeczywistości wirtualnej – w internecie. Tematem dyskusji było pytanie: „Czy polski konserwatyzm jest katolicki?”. Sama dyskusja była transmitowana na żywo na facebookowym profilu Fundacji Polska Jutra, która jest organizatorem wydarzenia oraz Fundacji Przyszłość Pokoleń – partnera projektu.

Zdaniem gości „Salonu Politycznego” polski konserwatyzm bezsprzecznie ma korzenie katolickie. Przez wiele stuleci to właśnie Kościół był na ziemiach polskich głównym przekaźnikiem cywilizacji łacińskiej i wartości które z niej płyną – przyrodzonej godności człowieka, prawdy, ale również poszanowania tradycji i „nie wywrotowego” kształtowania ładu społecznego.

Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, jak pokazują prowadzone badania preferencji wyborczych – istnieje znaczna grupa młodych ludzi, w szczególności mężczyzn, deklarujących poglądy konserwatywne lecz nieutożsamiające je ściśle z kościołem. W ocenie T. Terlikowskiego głębsze wejście w wartości konserwatywne zawsze doprowadza do pytania o głębię – sens konserwatywnych zasad, którymi się kierujemy. Dlaczego bowiem miałoby się przeciwstawiać relatywizmowi i wszechogarniającemu hedonizmowi, jeśli nie przez wzgląd na absolut, którym dla osób wierzących jest Bóg. W ocenie Gościa, taki konserwatyzm może okazać się „nietrwały” i nie sprostać próbie sił w zderzeniu z otaczającym nas światem. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych trafiających do instytucji, w której poglądy konserwatywne są niemile widziane. Nasz rozmówca wskazał tu przykładowo zagraniczne korporacje, będące miejscem pracy dla wielu młodych, wykształconych ludzi którzy prima facie deklarują się jako konserwatyści.

Marek Jurek również wskazał na ogromne zasługi Kościoła w kształtowaniu konserwatywnego sposobu myślenia. Bardziej optymistycznie aniżeli Tomasz Terlikowski odniósł się do grupy „młodych konserwatystów” nie doszukujących się w deklarowanych poglądach katolickiego DNA. Takie postawy mogą być zaczynem do dalszej przygody z konserwatyzmem; nie powinno się młodym osobom „gasić rozpalonego knota konsertawyzmu”.

Rozmowa miała miejsce na kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie dopuszczalności tzw. aborcji eugenicznej, w którym TK stwierdził niezgodność tej przesłanki przerywania ciąży z ustawą zasadniczą. Z tego powodu rozmowa kilkukrotnie nawiązywała do wydanego orzeczenia, spojrzenia konserwatyzmu na aborcję a także wyzwania cywilizacyjnego przed którym stoi Polska i świat względem powszechnego problemu aborcji. Zdaniem zarówno Marka Jurka jak i Tomasza Terlikowskiego orzeczenie to to dopiero „początek drogi” cywilizacyjnej i środowiska konserwatywne mają jeszcze wiele do zrobienia. Podniesiono jednak, że ogólnoświatowy trend liberalizacji przepisów aborcyjnych może się wkrótce zmienić chociażby za sprawą Stanów Zjednoczonych gdzie Donald Trump jako pierwszy amerykański prezydent wziął udział w marszu środowisk Pro-life, jak również powołał do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sędzię o poglądach konserwatywnych i antyaborcyjnych.

„Salony Polityczne” to cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród Polaków debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Polska Jutra i jej partnerów, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków. Spotkanie moderował Jakub Nyziak.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.