Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

 

Mając na uwadze poszanowania Państwa prawa do prywatności oraz regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – w szczególności RODO, tj. Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 – t.j.), prezentujemy niniejszą Politykę Prywatności w celu możliwie jak najpełniejszego wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem Państwa danych w trakcie korzystania z witryny.

 1. Właścicielem strony i Administratorem Państwa danych osobowych jest NGO Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000848095.
  W razie potrzeby kontaktu – w szczególności w celu realizacji praw o których mowa w pkt. 8 Polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@ngoconsulting.com.pl oraz adresem korespondencyjnym:
  NGO Consulting Sp. z o.o.
  ul. Stanisława Wyspianskiego 9
  62-800 Kalisz
 2. W trakcie korzystania z witryny ngoconsulting.com.pl mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników:
  a. informacje o wykorzystywanym urządzeniu (m.in. adres IP, lokalizacja geograficzna, wersja przeglądarki, system operacyjny);
  b. informacje o wizytach na stronie ngoconsulting,com.pl (m.in. dotyczące źródła odesłań, długości wizyty, wyświetleniach stron oraz ścieżce nawigacji;
  c. informacje zbierane przez pliki cookies
  d. informacje wprowadzane w trakcie korzystania z formularza służącego do przesyłania wiadomości, znajdującego się na stronie ngoconsulting.com.pl (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa organizacji i inne);
 3. Ponadto w trakcie współpracy mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników (klientów, potencjalnych klientów, użytkowników strony, pracowników klientów, współpracowników klientów, dostawców):
  • imiona i nazwiska
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
  • numer PESEL,
  • informacja o stanowisku służbowym,
  • specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);
  • numer rachunku bankowego,
  przy czym zakres przetwarzanych danych osobowych jest każdorazowo determinowany celem przetwarzania.
  W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a NGO Consulting Sp. z o.o., podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z NGO Consulting Sp. z o.o., podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.
  NGO Consulting Sp. z o.o. może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy NGO Consulting Sp. z o.o. a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
 4. Dodatkowo, odnośnie pobieranych przez nas danych wskazujemy również, że:
  a. w świetle najlepszej wiedzy Administratora dotyczącej procesów przetwarzania danych w ramach używania strony ngoconsulting.com.pl, żadne z przetwarzanych danych nie mają charakteru wrażliwego (sensytywnego), a także, że
  b. komunikacja odbywająca się na linii przeglądarka – serwer jest zaszyfrowana (co potwierdza uzyskany przez naszą stronę certyfikat SSL wystawiony przez ESET SSL Filter CA), a zatem wszystkie informacje wysyłane nam pozostają prywatne.
 5. Wszystkie zebrane przez nas dane są przetwarzane na podstawie:
  a. udzielonej zgody (dot. danych określonych w pkt. 2c oraz 2d – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  b. zawartej i wykonywanej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  c. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO)
  d. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań mających na celu usprawnienie działania strony, marketing usług własnych, kontakt telefoniczny związany z działalnością gospodarczą, a także dostarczeniu użytkownikowi jak najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem ze strony i usług oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Dane które przetwarzamy, nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji – w szczególności do profilowania
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
  a. upoważniony personel Administratora;
  b. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów, dla których dane te są zbierane (np. podmioty świadczące usługi IT oraz supportu technicznego)
  c. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach Google Analytics oraz DoubleClick
  d. Facebook Inc. i jego spółki zależne odpowiadające za udostępnianie narzędzi marketingowych – w celu korzystania z usług marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook – w przypadku danych udostępnianych podmiotom lit. d oraz lit. e – wskazuje, ze dane które im udostępniamy nie są danymi osobowymi które pozwalają na identyfikację użytkowników, ale mogą być łączone z innymi usługami Google lub Facebook.com, na co Administrator nie ma wpływu
 8. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z programów służących do analizy ruchu na stronie ngoconsulting.com.pl (Google Analytics oraz Facebook.com), niektóre dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. Administrator oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby zakres danych udostępnianych w związku z wykorzystywaniem narzędzi Google Analytics oraz Facebook.com był jak najwęższy i nie przekraczał zakresu wymaganego dla realizacji celów dla których dane te są przetwarzane.
  Ponadto, Administrator pragnie podkreślić, że zarówno Google jak i Facebook należą do programu Tarcza Prywatności, która jest umową UE-USA, na mocy której dane przetwarzane przez podmioty mające siedzibę w USA są chronione w taki sam sposób jak w UE na mocy RODO.
 9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora, są przetwarzane tylko do czasu wygaśnięcia podstawy ich przetwarzania – a więc przedawnienia roszczeń, wycofania zgody, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych etc.
 10. Jako osoba, której dane przetwarzamy, ma Pan / Pani prawo do:
  a. żądania do nich dostępu – w tym sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

POLITYKA COOKIES
Jak wspomnieliśmy w Polityce Prywatności, używamy plików cookie.

 1. Cookie, to małe pliki tekstowe które wysyłamy do Twojego urządzenia. Przede wszystkim, mają one na celu dostosowanie serwisu do Twoich potrzeb oraz celów statystycznych. Ciastek używają też serwisy w których umieszczamy multimedia osadzone na naszej strony (np. filmy na YouTube). W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, by twój komputer ich nie zapisywał.
 2. Na stronie używamy pliki cookie:
  PHPSESID oraz wpml_browser_redirect_test – pierwszy z nich jest identyfikatorem sesji PHP, natomiast drugi plikiem testującym poprawność uruchomienia plików cookie – każdy z tych plików istnieje tylko przez czas korzystania z witryny, co oznacza że automatycznie zapisują się z momentem uruchomienia witryny oraz wygasają po zamknięciu sesji przeglądania (tj. zamknięcia przeglądarki lub karty z otwartą stroną)
  _icl_visitor_lang_js – plik cookie zapisujący na komputerze informację o wybranym przez użytkownika języku w którym chce korzystać z witryny
  fmp_ga_client_id – plik cookie zapisujący informacje dotyczącą zmiennej w postaci numeru ID urządzenia przydzielanego w toku korzystania z witryny przez Google Analytics
 3. Ponadto, w toku używania strony mogą zapisać się pliki cookie wykorzystywane przez serwisy zewnętrzne z których usług korzystamy w szczególności:
  1. w celu obsługi płatności (Przelewy24.pl)
  2. serwisy w których umieszczamy multimedia (YouTube.com).
  3. w celach analizy ruchu na stronie (Google Limited Ireland / Facebook Inc.), w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi analitycznych o których mowa w pkt. 6 Polityki Prywatności.
  4. W celu zasięgnięcia informacji co do plików cookie stron trzecich które mogą zostać zapisane na Państwa urządzeniu – zachęcamy do przestudiowania wystosowanych przez nie Polityk Prywatności lub Polityk Cookie, jeżeli stanowią odrębne dokumenty.
 4. Modyfikowanie ustawień ochrony przed plikami cookie mogą być w każdej chwili zmodyfikowane z poziomu przeglądarki. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ustawieniami dotyczących zapisywania plików cookie w Państwa przeglądarce.

ZGODA MARKETINGOWA
Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest NGO Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000848095.
Na podstawie niniejszej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, np. wysyłania informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach. Podstawą naszego działania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której możesz udzielić zaznaczając odpowiedni check-box. Zgoda może zostać przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@ngoconsulting.com.pl. Pamiętaj proszę, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcesz dalej otrzymywać naszych wiadomości marketingowych, nasze działania są w pełni legalne na podstawie Twojej zgody.
Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce prywatności Spółki.
Przysługują Ci następujące prawa (bardziej szczegółowo opisane w Polityce prywatności Spółki) w zakresie Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie przez Ciebie Twoich danych dla ich przetwarzania w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne.