Salon Polityczny z Pawłem Kowalem

Dnia 20.11.2020 roku o godz. 18:00 za pośrednictwem komunikatora ZOOM odbyło się spotkanie w ramach „Salonu Politycznego” z Pawłem Kowalem – były wiceminister spraw zagranicznych, politolog, historyk, znawca polityki wschodniej Poseł na Sejm V, VI i IX kadencji oraz do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się nie tak jak początkowo zakładano we Wrocławiu, a w rzeczywistości wirtualnej – w internecie. Tematem rozmowy była „Kultura protestu – protest jako fakt polityczny, społeczny i kulturowy”. Sama dyskusja była transmitowana na żywo na facebookowym profilu Fundacji Polska Jutra, która jest organizatorem wydarzenia oraz Fundacji Przyszłość Pokoleń – partnera projektu.

Zdaniem Pawła Kowala, protest jest immanentnie wpisany w kulturę polityczną naszego kręgu kulturowego. Można co prawda wyobrazić sobie państwo bez protestu (byłoby to państwo idealne) lecz nawet to winno mieć prawo gwarantujące wolność wyrażania swoich poglądów – prawo do strajku, do protestowania. Sam fakt występowania protestu może świadczyć o dojrzałości społeczeństwa, które w ten sposób się „poświęca” – poświęca swój czas, wygodę a także ryzykuje ewentualne szykany. Gość „Salonu Politycznego” zwrócił uwagę, że pomimo rozwoju technologii w dalszym ciągu największe znaczenie ma taki protest, który fizycznie wyprowadza ludzi na ulicę.

Rozmówca wyraził również opinię, że każdy protest winien być rozpatrywany w kontekście, w jakim ma miejsce. Można wprawdzie mówić o pewnej technologii protestu (na który składa się chociażby dyrektywa nieradykalizowania protestu na jego początku), jednak każdy strajk ma inny przebieg i inny charakter. Profesor przywołał również przykłady niektórych Państw, gdzie protestowanie jest wręcz dziedziczne i kolejne pokolenia przejmują pewne zachowania po swoich protestujących rodzicach czy dziadkach – np. strój, atrybut czy wystawienie pewnej sztuki/ekspozycji.

„Salony Polityczne” to cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród Polaków debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Polska Jutra i jej partnerów, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków. Spotkanie moderował Jakub Nyziak.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.