Salon Polityczny z Mariuszem Chłopikiem

Fundacja Przyszłość Pokoleń, Fundacja Polska Jutra oraz Stowarzyszenie Prawa Sportowego „Ius et Sport” zorganizowało w dniu 29 września 2020 r. otwarte spotkanie z dyrektorem Biura Ekstraklasy i Gamingu w PKO BP – Panem Mariuszem Chłopikiem, które poprowadzili adw. Grzegorz Knap oraz Jarosław Handke. 

Głównym tematem spotkania była „Polityka Państwa wobec sportu”. Temat ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczyła pełna sala uczestników i liczba skierowanych przez publiczność pytań do dyr. Chłopika.  

Jednym z pierwszych zagadnień poruszanych na spotkaniu była rola władzy publicznej we wspieraniu sportu zarówno na poziomie amatorskim jak i profesjonalnym oraz wpływ tej dziedziny na budowanie tożsamości narodowej. Gość spotkania wyjaśniał, iż model wspierania sportu przez władze publiczną zależy przede wszystkim od etapu rozwoju danego państwa. 

W trakcie spotkania uznano, że Polska jest krajem, który dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą i możliwościami organizacyjnymi, o czym świadczy między innymi najwyższa światowa jakość realizacji transmisji meczów piłkarskich, za które odpowiada spółka powołana do tych celów przez Ekstraklasę. W związku z tym intencją spółek Skarbu Państwa powinno być dążenie, aby do tego poziomu dostosować poziom sportowy, w szczególności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. 

Jak zauważono w trakcie spotkania, istnieje wiele dyscyplin sportowych, które nie potrafi na siebie zarobić, a ich egzystencja uzależniona jest od pomocy państwa. Jednak każdą tego typu pomoc należy przeprowadzić w odpowiednio przemyślany sposób. Podobnie jest z utrzymaniem infrastruktury sportowej, ponieważ nikt nie jest w stanie organizować tylu koncertów, aby zapewnić rentowność obiektu sportowego. Rolą każdego państwa powinno być zatem wspieranie tych obszarów. Odpowiednie wsparcie pozwala nie tylko na utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie oraz zapewnienie bytu mniej rentownym dyscyplinom sportowym, ale także umożliwia osiąganie sukcesów sportowych. Sukces Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich jest najlepszym tego dowodem, co potwierdza racjonalność wydanych pieniędzy przez spółki Skarbu Państwa w tym obszarze.

Kolejnym tematem, poruszanym na spotkaniu był sport młodzieżowy, ponieważ zdaniem dyr. Chłopika nakłady na szkolenie są kluczowym obszarem dla rozwoju polskiego sportu. Przedstawiciel spółki Skarbu Państwa zaznaczył, że inwestowanie w szkolenie młodzieży należy poprzedzić odpowiednią analizą metodyki szkoleniowej, w której możliwe są dwie drogi. Po pierwsze można szkolić młodych sportowców tak, aby osiągali sukcesy na imprezach młodzieżowych albo pracować z młodzieżą, tak aby swój szczyt możliwości osiągali w wieku seniorskim. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym na spotkaniu, władza publiczna powinna finansować ten drugi model, unikając tym samym wypalenia młodych zawodników, którzy często są na tyle wyeksploatowani, że nie osiągają sukcesów w dalszej seniorskiej karierze. 

W trakcie żywej dyskusji dyr. Chłopik cytując Marcelo Bielsę, wskazał iż ryzyko popełnienia największych błędów istnieje wtedy gdy znajdujemy się na szczycie możliwości. Przykładem tego może być m.in. zmarnowany potencjał polskiej piłki ręcznej, gdzie nie wykorzystano sukcesów kadry Bogdana Wenty. W tej sytuacji wraz z sukcesami kadry seniorskiej powinny ruszyć inwestycje w szkolenie młodzieży niesionej falami sukcesu. Jak zauważono, tego błędu na szczęście nie popełniono w siatkówce oraz w czasach tzw. małyszomanii. Przykłady te pokazują, że budowanie infrastruktury i przygotowanie szkolenia na fali sukcesów poszczególnego zawodnika lub drużyny można przekuć w rozwój całej dyscypliny sportowej. 

W dalszej części spotkania uczestnicy dowiedzieli się na czym polega strategia inwestowania w sport przez spółki Skarbu Państwa. Gość spotkania wyjaśniał, że przy budowaniu tej strategii było dużo rozbieżności, ponieważ jest wiele dyscyplin sportowych, ale nie ma możliwości finansować każdej z nich. Dyrektor Chłopik stwierdził, że zgadza się z poglądem wyrażonym przez ministra Witolda Bańkę, według którego Polska nie ma możliwości aby mieć mistrzów we wszystkich dyscyplinach sportu. Wynika to z wielu czynników, poczynając od uwarunkowań genetycznych skończywszy na czynnikach geograficznych. Dlatego nawet jeżeli przeznaczymy ogromne środki na szkolenie maratończyków czy narciarzy alpejskich to szansa na osiągnięcie sukcesów w tych dyscyplinach jest niewielka. W związku z tym rozsądniejszym rozwiązaniem jest inwestowanie w dyscypliny, w których mamy odpowiednie możliwości do osiągania sukcesów np. odbudowując narciarstwo biegowe i biathlon poprzez inwestowanie w kadrę szkoleniową w tych dyscyplinach. 

Prowadzący spotkanie zauważyli, że dobrą wiadomością jest to, że istnieje długofalowa strategia inwestowania w sport przez spółki Skarbu Państwa, ale warto poprawić komunikację w tym zakresie, aby szersza publiczność mogła się zapoznać z omawianą strategią. Następnie szansę na zadawanie pytań otrzymała publiczność, która dopytywała w szczególności o relacje między PKO BP i Ekstraklasą oraz ocenę współpracy Orlenu i Roberta Kubicy. 

Przedstawiciel PKO BP ocenił bardzo pozytywnie relacje z Ekstraklasą i zauważył, że opłacalność takiej współpracy nie wynika wyłącznie z finansowych kalkulacji. Kluczowymi czynnikami, które wpływają na ocenę sponsoringu jest wypracowany ekwiwalent, który wpływa na rozpoznawalność marki i jej ocenę przez konsumentów. Zdaniem eksperta zaproszonego na spotkanie nie ma w Polsce takiego wydarzenia sportowego lub ligi zawodowej, która zapewniłaby ekwiwalent marketingowy na takim poziomie jak Ekstraklasa. Dyrektor Chłopik zaznaczył, że ważnym dla PKO BP czynnikiem przy współpracy z Ekstraklasą było bezpieczeństwo na stadionach oraz promowanie młodych zdolnych piłkarzy. Zauważono również, że poziom kibicowania zmienił się na korzyść, ale z drugiej strony nie możemy pochwalić się zadawalającą frekwencją na stadionach i tutaj należy jeszcze dużo zmienić, tak aby zapełnić nasze stadiony w jak największym stopniu. Gość spotkania zaznaczył, że w jego opinii nieunikniona jest sytuacja, w której o prymat w naszej lidze rywalizować będą głównie dwa największe kluby, tj. Legia i Lech, które powinny budować jej prestiż za granicami kraju. Przy tej okazji zaznaczono, że polityka transferowa polskich klubów powinna być prowadzona w taki sposób, aby realizować więcej transferów wewnętrznych, na podstawie których najzdolniejsza młodzież będzie rozwijać swoje umiejętności w największych polskich klubach. 

Jeśli chodzi o ocenę największej współpracy sponsoringowej w naszym kraju, to zdaniem eksperta Orlen jako marka eksportowa powinna działać na rynku sponsoringowym na najwyższym międzynarodowym poziomie. Taka współpraca pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów, co prowadzi do możliwości negocjowania kolejnych intratnych kontraktów. Negocjacje tego typu umów wymagają odpowiedniego miejsca i na pewno Formuła 1 daje takie możliwości, ponieważ otwiera wiele drzwi do rozmów biznesowych. Dodatkowo biorąc pod uwagę rozpoznawalność Roberta Kubicy sponsoring Orlenu z punktu widzenia marketingowego należy ocenić bardzo pozytywnie.

Ostatnim tematem poruszanym na spotkaniu było odmrażanie polskiego sportu po przestoju gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Gość spotkania wyjaśnił, że bez zaangażowania premiera Morawieckiego nie byłoby możliwości tak sprawnego przywrócenia sportu na właściwe tory. Premier podejmując taką decyzję wziął na siebie ryzyko polityczne i biznesowe, ale była to jedyna możliwa decyzja, która umożliwiła podmiotom sportowym kontynuowanie działalności w nowej rzeczywistości, co uchroniło wiele podmiotów działających w branży sportowej przed upadłością.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.