Patriot – Historia Polski Opowiedziana Rapem

Fundacja zrealizowała projekt „Patriot – Historia Polski Opowiedziana Rapem”, którego celem była edukacja historyczna i patriotyczna polskiej młodzieży oraz rozbudzenie jej zainteresowań polskimi osiągnięciami kulturalnymi, w szczególności z dziedziny filmu i muzyki, a w efekcie wzmocnienie tożsamości narodowej młodych Polaków i wzbudzenie w nich poczucia dumy z przynależności do narodu.

Projekt polegał na wydaniu płyty muzycznej, przeprowadzeniu koncertu autora w Włocławku oraz przeprowadzeniu cyklu lekcji w szkołach.