Być Jak!

Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem KoLiber współtworzyła duży projekt edukacyjny „Być Jak!” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, który ma na celu przybliżyć historię Polski XX wieku oraz przywrócić bohaterom tego okresu, często zmarginalizowanym w nauczaniu szkolnym i przekazie medialnym, należne im miejsce w świadomości młodego pokolenia.

Całość została pomyślana jako seria gotowych konspektów lekcyjnych do wykorzystania w ramach zajęć z historii lub wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Zarysy lekcji dotyczą bohaterów o inspirujących życiorysach, które mogą posłużyć za pretekst do opowiedzenia w nietuzinkowy sposób wycinka historii Polski XX wieku i zachęcenia uczniów do głębszego zapoznania się z dziejami naszego kraju.

Projekt objął swoim zasięgiem kilkadziesiąt szkół oraz niemalże tysiąc uczniów