Salon Polityczny z Marcinem Roszkowskim

W piątkowy wieczór dnia 27 listopada 2020 r. za pośrednictwem komunikatora ZOOM odbyło się spotkanie-dyskusja w ramach „Salonu Politycznego” z Marcinem Roszkowskim – prezesem Instytutu Jagiellońskiego i wydawcą BiznesAlert.pl, znawcą tematyki energetycznej.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się nie tak jak początkowo zakładano we Wrocławiu, a w rzeczywistości wirtualnej – w internecie. Tematem dyskusji było pytanie: „Polska energetyka – co dalej?”. Sama dyskusja była transmitowana na żywo na facebookowym profilu Fundacji Polska Jutra, która jest organizatorem wydarzenia oraz Fundacji Przyszłość Pokoleń – partnera projektu.

Na początek gość „Salonu Politycznego” poprowadził prelekcję na temat tego, w jakim miejscu polska polityka energetyczna znajduje się w chwili obecnej. Na przygotowanych przez Marcina Roszkowskiego slajdach zaprezentowano m. in. dane dotyczące emisji CO2 i konsekwencji finansowych z tym związanych.

Nasz ekspert przybliżył widzom cechy charakterystyczne każdego rodzaju paliw, używanych do produkcji energii. W szczególności zwrócił uwagę na wysoką emisyjność węgla – kamiennego i brunatnego – i podkreślił niskie zdolności modernizacyjne w elektrowniach zasilanych węglem, takich jak elektrownia w Bełchatowie. Odniesiono się również do niedawnych planów budowy kopalni odkrywkowej węgla kamiennego w Złoczewie, który to projekt w chwili obecnej jest już całkowicie nierealny ze względu na wysokie koszty.

Dużo uwagi M. Roszkowski poświęcił zagadnieniu odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich udziału w tzw. miksie energetycznym. Szczególnie dużo uwagi w tym aspekcie poświęcono fermom wiatrowym na Bałtyku – tzw. offshore, z którymi wiąże się współcześnie duże nadzieje w kontekście polskim. Podkreślono jednak, że bez specustawy regulującej kwestię ferm na wodzie, inwestycje takie w warunkach polskich są na ten moment niemożliwe.

Rozważania naszego gościa skierowane były również w stronę energetyki atomowej. Przy tej okazji nasz gość odniósł się do zaktualizowanego jesienią 2020 r. Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, odnosząc się raczej sceptycznie do wizji zlokalizowania w Polsce reaktorów III generacji, określanych jako najpopularniejsze i najbezpieczniejsze. Zdaniem naszego gościa, Polska decydując się na wzbogacenie naszego miksu energetycznego o energię jądrową, powinna kierować swoją uwagę ku nowszym generacjom reaktorów. Podkreślił jednak, że kwesta atomu w Polsce wymaga wieloletniego i wysokiego finansowania, gdyż koszt uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej oscyluje w nawet setkach miliardów złoty, podobnie jak postawiony przed Polską cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

„Salony Polityczne” to cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród Polaków debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Polska Jutra i jej partnerów, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków. Spotkanie moderował Jakub Nyziak.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.