Warszawski Salon Polityczny

Cykl merytorycznych spotkań pt.: „Warszawski Salon Polityczny” organizowany wraz z partnerami Fundacją Przyszłych Pokoleń i Stowarzyszeniem Agenda Polska. Salon jest miejscem spotkań
potencjalnych z obecnymi liderami życia społecznego, politycznego i biznesowego w naszym kraju, w trakcie którego toczą się dyskusje na temat przyszłości Polski. Spotkania mają charakter „off the record”, a uczestnictwo w nich możliwe jest po uprzednim otrzymaniu zaproszenia.