Mapping 3D w Brzegu

To wyjątkowe spotkanie z historią. Spektakl w technice mappingu 3D mogli zobaczyć mieszkańcy Brzegu. Widowisko wyświetlało się na fasadzie kamienicy co 15 minut. Przez trzy listopadowe wieczory spektakle zabierały widzów 100 lat wstecz i opowiadały brzeżanom historię niepodległości Polski.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.