Bezpieczne podatki

Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Stworzyliśmy broszury informacyjne, raport dotyczący problemów z oszustwami podatkowymi w branżach gospodarki oraz zorganizowaliśmy konferencję, podczas której wystąpienia mieli naukowcy, biznesmeni oraz przedstawiciele rządu.

Konferencja stała się platformą wymiany poglądów na temat obecnych problemów podatkowych przedsiębiorców i pozwoliła na wymianę informacji oraz zapotrzebowania pomiędzy biznesem, organami podatkowymi oraz środowiskiem naukowym. I edycja objęła swoim oddziaływaniem ponad 21 000 osób.

Druga edycja projektu „Bezpieczne podatki” okazała się podobnie dużym sukcesem. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o prawnokarnych aspektach ochrony znaków akcyzy, konstrukcji czynnego żalu w prawie karnym skarbowym czy o instrumentalnym wszczynaniu postępowań karnych skarbowych jako przykładzie nadużycia prawa publicznego. Podczas konferencji wystąpiły takie osobistości, jak prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Janusz Raglewski, dr Agnieszka Franczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czy Zbigniew Baranowski z Ministerstwa Finansów.

Planowane są kolejne edycje konferencji.